PROF. DR. MUSTAFA KAFALI’NIN TÜRK OCAKLARI GENEL BAŞKANLIĞINA

ADAYLIK BASIN AÇIKLAMASI :

Türk Milleti’ne ve Türk Basınına;

Türk Ocakları, bir asırlık milli bir kuruluşumuzdur. 1912 yılında, devletimiz bu günkü gibi, büyük bir sarsıntı içindeydi. O devrin Türk Milliyetçileri, bu duruma bir çare olmak maksadıyla Türk Ocakları’nı kurmuştur.

Nitekim 1912’den 1922’ye kadar geçen savaş yıllarında, Türk Ocakları bizzat cephede ve cephe gerisindeki mücadelesiyle bin destan yazmıştır.

 1919’dan itibaren Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti ile beraber İstiklal savaşına katılma kararı vermiş ve bunu telgrafla yurdun dört bir yanındaki şubelerine bildirmiştir.

1922’den sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucularının tamamı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk Ocaklıdır. Türk Ocakları’nın tarihi bir basın bildirisi ne sığdırılamayacak kadar uzun ve şerefli bir destandır.

Ben Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 60 yıldır Türk Ocaklıyım. Her halde hayatta olan en kıdemli 3-4 üyeden biriyim. Bu durum beni sorumluluklar almaya mecbur etmektedir.

Ne acıdır ki, Türkiye 1912 yılından sonra ki en ağır bunalımını yaşamaktadır. Bu da, Türk Ocakları’na ülkemizde birlik ve barışın yeniden tesisi gibi büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Son yıllarda ocağımızın maalesef yanlış, Türk Milliyetçiliği fikriyatına uymayan faaliyetlere sürüklendiğini üzüntü ile takip etmekteyim. Aynı durumdan şikayetçi olan sayısız Türk Ocaklı ve Türk Milliyetçisi aydınlardan gelen ısrar ve teklif üzerine 19 Nisan’daki Kurultayda Genel Başkanlığa aday oldum.

Bu açıklamayı Genel Merkez binamızda yapma isteğim, Ocak Genel Merkez Yönetimi tarafından usullere uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. ‘Ocağımızın önünde yapmama da engel olamazlar ya’ diyerek, siz değerli basın mensupları ve ocaklıları buraya çağırmak durumunda kaldım. (60 yıllık bir Ocak mensubuna ve birçoğunun hocası olduğum Ocak yönetiminin bu davranışının, Türk Ocağı ve Türk Töresine aykırı olan bu durumunu değerli Ocak ve basın mensuplarına açıklamayı ve vicdanlarına havale etmeyi bir görev bildim.)

Bizim yönetimimizde ki Türk Ocakları’ndan “Akil Adam” çıkmayacaktır.

Bizim yönetimimizde ki Türk Ocakları’ndan, bizi çözülmeye götürecek “Çözüm Süreci”ne katkı sunulmayacaktır.

Bizim yönetimimizde ki Türk Ocakları, Açılım safsatasına katılıp emperyalistlerin ve PKK sempatizanlarının ekmeğine yağ sürmeyecektir.

Bizim yönetimimizdeki Türk Ocakları, 1 asırlık geleneğinde olduğu gibi Türk Milliyetçisi olan kurum, kuruluş ve siyasi partiyle kavga içerisinde olmayacaktır.

Bizim yönetimimizde ki Türk Ocakları, Türk Milletinin ve Devletinin düşmanlarına karşı 1912’den beri olduğu gibi mücadele etmeye devam edecektir.

Bizim yönetimimizde ki Türk Ocakları, her Milli kuruluşla el ele Türk Milletinin dertlerine çare arayıp bulacaktır.

Bizim yönetimimizde ki Türk Ocakları’nın asli vazifesi, Büyük Türk Milleti ve Türk Dünyasının demokrasi, huzur ve refah içinde ebediyen yaşaması için her türlü gayreti gösterecektir.

Tanrı Türk’ü Korusun.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mustafa Kafalı

Türk Ocakları Genel Başkan Adayı

 

 

HOCAMIZA BAŞARILAR DİLİYORUZ.

İletişim


Adres : İSTANBUL

Tel :
0216
Faks :
0216